15 mln zł na informatyzację polskich aptek

15 mln zł na informatyzację polskich aptek

10 października br. odbyła się wspólna konferencja prasowa wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego oraz Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W trakcie spotkania omówiono warunki deklaracji dotyczącej wsparcia finansowego dla aptek, niezbędnego do terminowego wdrożenia projektu e-Recepty.

10.10.2018

Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie deklaracji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej finansowego wsparcia dla aptek

 

Naczelna Izba Aptekarska przyjmuje deklarację Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą wsparcia finansowego dla aptek, niezbędnego do terminowego wdrożenia projektu e-Recepty.

 

Powyższa deklaracja jest efektem trudnych i wieloetapowych negocjacji przedstawicieli resortu zdrowia z samorządem aptekarskim. Niewątpliwie jednak pokazuje, że sytuacja polskich aptekarzy jest ważna i priorytetowa dla obu stron. Część placówek aptecznych znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej znaczne inwestycje w nowoczesny sprzęt IT, niezbędny do wdrożenia e-Recepty. Samorząd aptekarski z zadowoleniem dostrzega starania Ministerstwa Zdrowia, które wysłuchało głosów płynących ze środowiska farmaceutów i podjęło się próby rozwiązania problemu.  To ważna inicjatywa, tym bardziej, że do tej pory apteki były głównie obciążane dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z przepisów.

 

Resort Zdrowia, po licznych konsultach, zaproponował aptekarzom możliwość podwójnego uznania jako koszt konkretnej kwoty, w związku z poniesionymi przez daną aptekę inwestycjami na sprzęt IT. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie sprzętu potrzebnego do obsługi e-Recepty, czyli komputerów, monitorów, ale również oprogramowania. Katalog produktów w najbliższym czasie zostanie doprecyzowany.

 

Plan wsparcia finansowego zakłada możliwość pomocy dla wszystkich aptek, które w 2018 roku dokonały zakupu sprzętu IT i płacą podatki w Polsce, ponieważ wsparcie dotyczy możliwości odliczenia pewnych kwot od podatku. Wstępnie określone zostały też założenia, które mówią, że jeden przedsiębiorca może dodatkowo odliczyć 19% podatku od zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 3500 zł na jedno stanowisko komputerowe. Tego odliczenia może dokonać na 4 stanowiska w jednej aptece i maksymalnie na 4 apteki.

 

Warunki brzegowe:

Stanowisko komputerowe w aptece – 3500 zł

4 stanowiska w aptece – 14 000 zł

4 apteki – max. 56 000 zł

 

Wsparcie finansowe – 19%

 

Przykładowa symulacja korzyści:

  • Zakładając, że 1 apteka dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi, a 1 komputer kosztuje 3500 zł, aptekarz inwestuje 4 x 3500 zł, czyli 14 tys. zł, zwrot jaki może uzyska z tego tytułu wyniesie ok. 2700 zł.

 

  • Przy założeniu, że właściciel 1 apteki, dysponuje 1 stanowiskiem komputerowym, inwestuje w sprzęt 3500 zł, dodatkowy zwrot wyniesie ok. 700 zł.

 

  • Przy max. poziomie rocznych zakupów dla 1 przedsiębiorcy (56 000 zł), dodatkowy zwrot wyniesie ok. 11 000 zł.

Celem takiego rozwiązania jest pomoc w likwidacji barier elektronicznych dla przedsiębiorców aptecznym znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Odzyskane, dzięki wsparciu finansowemu, pieniądze ułatwią im solidne przygotowanie do wyzwań 2019 r. takich jak np. serializacja – zakup skanerów, czytników kodów kreskowych 2D itp.

 

Deklaracja Ministerstwa Zdrowia ma charakter wiążący, dlatego zarys koncepcji jest przedstawiany już dzisiaj, aby dać czas i możliwość aptekarzom na skorzystanie z tego rozwiązania. Datą krańcową jest 31 grudnia 2018 r. Pozostały więc niespełna 3 miesiące. To wystarczający czas, aby podjąć decyzję o wymianie sprzętu na taki, który spełnia odpowiednie wymagania. Ministerstwo Zdrowia zamierza przestawić szczegóły powyższego rozwiązania w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

Źródło : nia.org.pl