Apteki mogą już zaopatrywać np. domy pomocy społecznej.

Szanowni Państwo

W dniu 20 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2019, poz. 1542). W jej wyniku po raz kolejny znowelizowano art. 86a ustawy – Prawo farmaceutyczne. Powyższe działanie ustawodawcy było odpowiedzią na problemy związane z wcześniejszą nowelizacją tego przepisu, obowiązującą od 6 czerwca br., która uniemożliwiała zbywanie przez apteki produktów leczniczych do podmiotów typu: ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka, fundacje, czy prywatni przedsiębiorcy. Ustawodawca zdecydował się złagodzić ww. regulację.

W związku z korektą treści art. 86a p.f., obowiązującą od dnia 20 sierpnia br., obecnie apteki mogą w sposób zgody z prawem zbywać do ww. podmiotów produkty lecznicze o kategorii dostępności „OTC – wydawane bez przepisu lekarza”, za wyjątkiem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Radca Prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mec. Piotr Sędłak

Źródło : dia.com.pl