Chcesz rozpocząć specjalizację z farmacji aptecznej, klinicznej lub szpitalnej – masz czas na zgłoszenie do 31 maja 2019 r.

OFERTA:
1. Nazwa szkolenia
Szkolenie specjalizacyjne z zakresy farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej

2. Jednostka szkoląca
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny, Studium Szkolenia Podyplomowego
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel. 71 78 40 352, tel. 71 78 40 353, e-mail: farmstud@umed.wroc.pl

3. Program i czas trwania szkolenia
Szkolenie odbywa się na podstawie programu specjalizacyjnego dostępnego na stronie internetowej CMKP https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-farmaceutow/programy-specjalizacji-farmaceutow/
Czas trwania szkolenia 3 lata.

4. Cel szkolenia
Uzyskanie tytułu specjalisty.

5. Czas i tryb postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego
Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, https://smk.ezdrowie.gov.pl/) wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Oddział Wyższych Kadr Medycznych pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/farmaceuci/rozpoczecie-specjalizac/69,Rozpoczecie-specjalizacji-farmacja.html
Wg aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, do rozpoczęcia specjalizacji nie jest wymagany roczny staż w zawodzie (specjalizację można rozpocząć bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku farmacja).
Składanie wniosków do 31 maja 2019 r.  

Wszelkie informacje na temat szkolenia podyplomowego znajdą Państwo tutaj.