Coraz więcej leków wycofywanych z aptek. Powody różne – od błędów na ulotce po skażone substancje

Wzrasta liczba produktów leczniczych wycofywanych z polskiego rynku – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Od początku roku wycofano ich 106, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej i trzy razy więcej niż w 2016 r.

Powodem wycofywania niektórych leków jest ryzyko dla zdrowia, które mogą one powodować. Tak było przed dwoma laty, gdy w opakowaniu medykamentów kardiologicznych znalazł się lek psychotropowy. Główny Inspektorat Farmaceutyczny działa w ramach Rapid Alert – powiadomień dotyczących wad stwierdzonych w innych krajach, które mogą mieć wpływ na leki w Polsce. Rekomendacje dotyczące konieczności wycofania leku otrzymuje też z Europejskiej Agencji Leków.

Nie zawsze wycofanie leku z półek jest jednak podmiana leku lub zastosowanie w nim skażonych substancji (taka głośna sprawa miała miejsce kilka miesięcy temu, gdy wycofano w sumie 48 środków kilkunastu firm, a to dlatego, że zaistniało podejrzenie, że zastosowana w nich substancja czynna – walsartan – była skażona).

Równie często powodem wycofania są błędy na ulotkach (dotyczące np. dawkowania) lub niewłaściwy skład. Po międzynarodowej aferze związanej z podejrzeniem wykorzystania zanieczyszczonego walsartanu, zwiększyła się liczba kontroli farmaceutycznych – a im więcej działań kontrolnych, tym więcej nieprawidłowości jest ujawnianych.

Źródło : money.pl