Dramatyczne listy polskich aptekarzy trafiły do Komisji Europejskiej

Śląska Izba Aptekarska skierowała pismo do przewodniczącego Komisji Europejskiej, w którym opisuje problemy polskich aptekarzy i pacjentów z dostępem do leku Pradaxa.

Do pisma załączono maile farmaceutów do firmy Boehringer Ingelheim, dotyczącr odmowy udziału w programie umożliwiającym zakup leku w niższej cenie.

W połowie kwietnia Śląska Izba Aptekarska wysłała pismo do Jean-Claude Junckera – przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zwraca się w nim o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania przez firmę Boehringer Ingelheim z Niemiec stosowania praktyki sprzedaży leku Pradaxa dla polskich pacjentów w dwóch różnych cenach. Zdaniem Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach narusza to zasadę równości wyrażoną w art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej.

Śląska Izba Aptekarska wyjaśnia w liście, że producent Pradaxy stosuje wobec polskich aptek dualizm dystrybucyjny. Lek sprzedawany jest po cenie rynkowej ok 400,00 zł. Ale wybrane apteki wskazywane przez firmę mogą kupować go w cenie ok 100,00 zł.

– Od lat Śląska Izba Aptekarska w Katowicach prowadzi działania mające na celu umożliwienie dostępu do leku Pradaxa w cenie 100,00 zł (ok. 25,00 EUR) każdemu polskiemu pacjentowi, farmaceucie i aptece. Działania te okazały się jednak bezskuteczne – czytamy w piśmie.

Izba w celu sprawdzenia sytuacji na innych rynkach UE, zwróciła się z zapytaniem o ceny Pradaxy do Izby Aptekarskiej w Berlinie. Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że na rynku niemieckim jest ona jednakowa (czytaj równie: Boehringer Ingelheim przegrywa proces dotyczący leku Pradaxa).

– W tej sytuacji zachodzi uzasadnione podejrzenie, że działania firmy Boehringer Ingelheim sp. z o.o w Warszawie, która jest filią koncernu farmaceutycznego Boehringer Ingelheim z siedzibą w Ingelheim am Rhein, Niemcy mogą naruszać zasadę równości obywateli Unii Europejskiej wynikającą ze wskazanego art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej. Polscy pacjenci i polscy farmaceuci winni być traktowani na rynku europejskim tak samo jak pacjenci niemieccy, a jak wykazano powyżej tak nie jest. Liczymy, że działania Komisji Europejskiej skutecznie zlikwidują wykazane powyżej nierówności obywateli Unii i naruszanie Traktatu o Unii Europejskiej – pisze Śląska Izba Aptekarska.

Maile polskich aptekarzy

Załącznik do wspomnianego pisma stanowią korespodencje mailowe polskich aptekarzy z firmą Boehringer Ingenheim. Można w nich znaleźć dramatycznie niekiedy próby farmaceutów zdobycia leków w niższych cenach dla swoich pacjentów. Próby, które spotykają się jednak z niezrozumieniem lub obojętnością za strony producenta odmawiającego przyłączenia aptek do kampanii umożliwiającej zakup leku w promocyjnej cenie (czytaj również: Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy).

– Kolejny mail z odmową dot. Pradaxy. Staramy się już o to blisko rok. Codziennie tracimy pacjentów!! Teraz w końcu ktoś się pod tym mailem podpisał – czytamy w jednym z maili.

W większości przypadków producent odmawia aptece udziału w kampanii podając tę samą formułę: „w chwili obecnej na terytorium, w którym prowadzą Państwo działalność gospodarczą nie przewidujemy zwiększenia aktualnego zaangażowania działań dystrybucyjnych” (czytaj również: Aptekarze donoszą do UOKIK na dystrybutora leku Pradaxa).

– Dzisiaj z przykrością odczytałam e-maila z firmy Boehringer Ingelheim z negatywną odpowiedzą na nasz wniosek o udział w programie dystrybucji preparatów Pradaxa, Trajenta i Jardiance. W naszym mieście możliwość tańszego zamawiania mają sieci. My jesteśmy apteką o 20-letniej tradycji, ale pojedynczą. Mamy sporą ilość recept na te preparaty, no niestety nie możemy uzyskać satysfakcjonującej pacjenta ceny, bez udziału w tym programie – pisze w swoim mailu do Izby kierownik apteki z Raciborza.

Odpowiedź z Komisji Europejskiej

Śląska Izba Aptekarska niedawno opublikowała swoją korespondencję z Komisją Europejską. Oprócz pisma wysłanego w kwietniu do Jean-Claude Junckera, udostępniła też odpowiedź jaka przyszła do Carlo Pettinelliego. Zapewnia w niej, że odpowiedź na zapytanie Izby jest przygotowywana i wkrótce nadejdzie

Źródło : https://www.money.pl/gospodarka/dramatyczne-listy-polskich-aptekarzy-trafily-do-komisji-europejskiej-6390473514411649a.html