GIF – wycofania z obrotu : Asanix tabletki i Benodil – zawiesina do nebulizacji

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu preparaty :

Benodil – zawiesina do Nebulizacji – decyzja 29/WC/2019 z dnia 27.06.2019

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1460,Decyzja-Nr-29WC2019.html

oraz

Asanix – tabletki – 1mg tabletki, 28 tabl – decyzja 30/WC/2019 z dnia 28.06.2019

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1461,Decyzja-Nr-30WC2019.html

Zespół Dlafarmacji.pl