GIF wycofuje z obrotu serie 3% roztworu kwasu borowego.

Nowe ostrzeżenie GIF – kolejny produkt został wycofany z obrotu w całej Polsce. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał w środę (19 czerwca) nowe ostrzeżenie w sprawie wstrzymanego w obrocie surowca farmaceutycznego. GIF wycofuje z obrotu serie 3% roztworu kwasu borowego.

GIF wycofuje z obrotu kolejne serie

3% roztwór kwasu borowego – lista wycofanych serii. Sprawdź:

  • 3% roztwór kwasu borowego, 100 g – numer serii 010119, data ważności 01.2021
  • 3% roztwór kwasu borowego, 250 g – numer serii 010119, data ważności 01.2021
  • 3% roztwór kwasu borowego, 500 g – numer serii 010119, data ważności 01.2021

Jak czytamy w nowym ostrzeżeniu GIF, do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego – Zakładu Farmaceutycznego „Amara” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o wycofanie z obrotu ww. serii surowca farmaceutycznego: 3% roztwór kwasu borowego. Decyzja o wycofaniu z obrotu miała związek ze stwierdzeniem braku spełnienia wymagań jakościowych w zakresie parametrów: zawartość kwasu borowego oraz postać.

Wada jakościowa w wycofanych seriach surowca farmaceutycznego polega na niespełnieniu specyfikowanych wymagań w zakresie za niskiej zawartości kwasu borowego, tj. powinno być 2,8%-3,2% a jest 0,3 %. Wada polegała także na niezgodnej postaci surowca.

W związku z powyższym Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii surowca farmaceutycznego.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Link do decyzji GIF : https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1459,Decyzja-Nr-28WC2019.html

Źródło : https://pomorska.pl/gif-wycofuje-kolejny-produkt-z-obrotu-w-calej-polsce-nie-spelnial-norm-nowe-ostrzezenie-gif/ar/c1-14224733