Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący sposobu realizacji e-recepty z ważnością 365 dni.

Oznaczanie na e-recepcie ważności 365 dni

Informujemy, że wskazanie przez osobę uprawnioną 365-dniowej ważności e-recepty, przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na niej innych elementów, umożliwia realizację e-recepty w ww. czasie, nawet jeżeli ww. oznaczenie widnieje jedynie w jednej z warstw e-recepty, np. tylko w jej warstwie technicznej.

Źródło : https://www.gov.pl/web/zdrowie/oznaczanie-na-e-recepcie-waznosci-365-dni