Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. realizacji e-recept w sytuacji niezgodności danych zawartych w jej warstwie graficznej i technicznej

Komunikat ws. realizacji e-recept w sytuacji niezgodności danych zawartych w jej warstwie graficznej i technicznej

Informujemy, że niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty z danymi zawartymi w jej warstwie technicznej –  przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych przepisami elementów – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty.

W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika z danych wskazanych w części technicznej e-recepty.

Źródło : https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-realizacji-e-recept-w-sytuacji-niezgodnosci-danych-zawartych-w-jej-warstwie-graficznej-i-technicznej