Kształcenie techników farmaceutycznych będzie wznowione

– Kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny zostanie wznowione – potwierdziło dziś informacje Polityki Zdrowotnej ministerstwo zdrowia. Jutro natomiast o godzinie 10 odbędzie się specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Spotkanie dotyczyć ma informacji Ministra Zdrowia na temat sytuacji techników farmaceutycznych w systemie ochrony zdrowia. O zwołanie posiedzenia Komisji Zdrowia w swojej sprawie technicy farmaceutyczni wnosili od dłuższego czasu.

 – Kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny zostanie wznowione. W Ministerstwie Zdrowia zostały podjęte działania mające na celu przywrócenie kształcenia w ww. zawodzie. W związku z powyższym, oraz zgodnie z ustaleniami z resortem oświaty i wychowania, Minister Zdrowia zwróci się w najbliższym czasie do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego stosownych przepisów w tym zakresie. Zagwarantowane zostaną warunki, które przełożą się na odpowiednią jakość tego kształcenia, z uwzględnieniem dostosowania kompetencji przyszłych absolwentów do aktualnych wymogów systemu ochrony zdrowia i przepisów regulujących obszar szkolnictwa branżowego – przekazał Polityce Zdrowotnej Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji.

Kształcenie powróci od roku szkolnego 2019/2020?

W dotychczasowych oficjalnych komunikatach na temat ewentualnego następny technika farmaceutycznego ministerstwo wskazywano na plany uruchomienia kształcenia na poziomie średnim, uwzględniającego dostosowanie kompetencji absolwentów do projektowanych nowych rozwiązań dotyczących roli apteki w systemie ochrony zdrowia.

W ubiegły czwartek natomiast w ministerstwie zdrowia miało miejsce spotkanie dotyczące przywrócenia kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. Z informacji jakie posiadaliśmy wynikało, iż są duże szanse na powrót kształcenia, które w nowym wydaniu zostanie rozpoczęte najpewniej już od przyszłego roku szkolnego. Dziś resort zdrowia oficjalnie potwierdził nam informacje na temat wznowienia nauczania. Warto przypomnieć, iż minister zdrowia w swoich ostatnich wypowiedziach wyraźnie opowiadał się za powrotem do kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

Przypomnijmy także, iż m.in. obok wznowienia kształcenia, jednym z postulatów techników farmaceutycznych było powołanie samorządu zawodowego. Zagadnienie to obejmował pierwotny temat jutrzejszej Komisji Zdrowia. Czy ministerstwo zdrowia przewiduje rozpoczęcie prac także w tej kwestii? Wkrótce zapewne się dowiemy.

Anna Grela

Źródło : politykazdrowotna.com