Lekarze bez kar za złe wystawienie recepty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma zlikwidować możliwość podwójnego karania lekarzy w związku z nieprawidłowościami przy wystawianiu recept.

Przygotowany przez Ministra Zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez RM wczoraj po południu – informuje Naczelna Izba Lekarska, która liczy, że  dokument zostanie w najbliższym czasie skierowany do Sejmu.

To nie wszystko. NIL nie kryje zadowolenia, że do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem rozwiązań e-zdrowia?. Z uzasadnienia wynika, że zdejmie się z lekarzy obowiązek oznaczania odpłatności leku w przypadku wystawiania e-recept. Projekt ten ma także umożliwić lekarzom specjalistom wystawianie recept na darmowe leki dla seniorów. 30 kwietnia będzie on opiniowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

– Oba projekty ustaw realizują jedne z najistotniejszych postulatów środowiska lekarskiego związanych z wystawianiem recept – podkreśla NIL. – Jeżeli zmiany te wejdą w życie, będzie to ukoronowaniem wieloletniej walki samorządu lekarskiego o uproszczenie ordynacji lekarskiej i oderwanie jej od oznaczania poziomu refundacji.

Źródło : https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/304259927-Lekarze-bez-kar-za-zle-wystawienie-recepty.html