Lista antywywozowa się wydłuża – było 324 jest 350 pozycji leków.

Dłuższa lista leków zagrożonych wywozem

Minister Zdrowia opublikował obwieszczenie z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski.

Resort zdrowia publikuje wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie ze stanem na dzień 15 września 2019 r.

Na aktualnej liście leków zagrożonych wywozem znajduje się 350 pozycji preparatów, w tym m.in. Euthyrox N, Glucophage XR, Pradaxa czy Xarelto.

Na poprzednim wykazie z 5 lipca znajdowały się 324 pozycje leków.

Lista dostępna tutaj.

Źródło : nia.org.pl