Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę „antywywozową” – czyli wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualny wykaz z dnia 14 maja 2018 roku zawiera 208 leków.

Źródło : http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/39/