Nowy wykaz leków refundowanych – od 1 listopada 2018

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków od 1 listopada  2018 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2018 r.

Źródło : http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/105/