Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – kontynuacja

9 stycznia 2020 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 28):  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/28/1

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2020 r.

Zespół Dlafarmacji.pl