Obwieszczenie Prezesa URPLWMiPB

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazało się nowe Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zespół Dlafarmacji.pl