Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Data ogłoszenia: 13 września 2018 r.
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1773

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (pdf)

Zespół Dlafarmacji.pl