OPUBLIKOWANO WYKAZY LEKÓW REFUNDOWANYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 ROKU

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano:

– obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych proszę pobrać>>>

– obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu proszę pobrać>>>