Oświadczenie rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie nieprawdziwych informacji przekazywanych mediom przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Oświadczenie rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie nieprawdziwych informacji przekazywanych mediom przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Emocjonalna relacja ze strony Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, żądająca odwołania wspólnej konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Aptekarskiej jest dla nas nieporozumieniem. Formułowanie tego rodzaju żądań przez organizację promującą liberalne i wolnościowe idee rynkowe, przeczy wartościom wyznawanym przez jej reprezentantów i jest podręcznikowym przykładem na to, jak nie powinno się prowadzić dialogu w sferze publicznej.

Dyskredytacja działalności samorządu aptekarskiego, a więc organizacji reprezentującej wszystkich farmaceutów w kraju i ustawowo zobowiązanej do współpracy z urzędami, nie buduje pozytywnego wizerunku zarówno PharmaNET-u, jak i organizacji z nią sympatyzujących. Wręcz przeciwnie, jest raczej kontynuacją działań, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić w ciągu ostatnich 2 lat – gdzie nie liczy się już siła i moc argumentów, a narzędziem stają się pomówienia i zwykłe inwektywy.

Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy
Naczelna Izba Aptekarska

Źródło : http://www.nia.org.pl/2018/05/18/oswiadczenie-rzecznika-prasowego-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-przekazywanych-mediom-przez-zwiazek-pracodawcow-aptecznych-pharmanet/