Pomysły posłów na walkę z wywozem leków.

Walka z wywozem leków za granicę jest konieczna

Martyna Chmielewska: Niedawno minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział walkę z wywozem leków poprzez podniesienie kar do dziesięciu lat więzienia. Czy Pana zdaniem to wystarczy w walce z przestępcami. A może należy zwiększyć liczbę kontrolerów?

Marek Ruciński: Walka z wywozem leków za granicę jest konieczna. Nie może być tak, że pacjent z różnych przyczyn – pozbawiony jest dostępu do potrzebnych medykamentów. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu debatowaliśmy nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne (i innych ustaw), która m.in. rozszerza – o dość szeroką grupę – katalog osób mogących podjąć zatrudnienie w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym jako inspektorzy. Aptekarze, już po zdobyciu 3-letniego doświadczenia, będą mogli pełnić funkcję do tej pory dostępną jedynie dla osób, które odbyły odpowiedni staż w hurtowni farmaceutycznej. Pozwoli to realnie zwiększyć zatrudnienie w GIF, a co za tym idzie również kontrolę nad rynkiem farmaceutycznym. To jedno z narzędzi, które pozwoli zatrzymać to negatywne zjawisko, jakim jest wywóz leków za granicę.

M.C.: Co należy zrobić, żeby zwiększyć liczbę kontrolerów w Polsce?

Ten problem został już zauważony. Nowelizacja, o której ostatnio rozmawialiśmy zawiera przepisy zwiększające liczbę kontrolerów. Na ten bowiem moment inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymuje się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. Takie ograniczenie skutkowało tym, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym zatrudnionych jest dziewięciu inspektorów do spraw obrotu hurtowego GIF, którzy powinni objąć kontrolą ponad 600 zarejestrowanych hurtowni farmaceutycznych. Tym samym jeden inspektor powinien stale nadzorować ok. 66 podmiotów gospodarczych. Prawodawca zauważył, że zwiększenie liczby inspektorów bez możliwości pozyskiwania z rynku farmaceutów aptecznych nie jest możliwe, dlatego w nowelizacji, o której ostatnio debatowaliśmy w Sejmie są zapisy, że taką osobą może być także farmaceuta posiadający 3-letni staż pracy w hurtowni farmaceutycznej lub w aptece.

M.C: Jakie jeszcze inne działania należy podjąć, żeby przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę?

M.R.: Osoby łamiące prawo muszą wiedzieć, że za działania naruszające przepisy ustawy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Do tego potrzebne są dobre rozwiązania prawne, które ograniczają zjawiska patologiczne. Oczywiście większa kontrola GIF odgrywa tutaj kluczową rolę, bowiem to inspektorzy egzekwują prawo w obrębie rynku farmaceutycznego.

Źródło : http://www.medexpress.pl/walka-z-wywozem-lekow-za-granice-jest-konieczna/70714