Powstał : Ogólnopolski Związek Zawodowy Farmaceutów Szpitalnych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że jako grupa farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych utworzyliśmy Ogólnopolski Związek Zawodowy Farmaceutów Szpitalnych (OZZFS). Organizację, której celem jest zjednoczenie naszej grupy zawodowej i umożliwienie jej zabierania głosu w ważnych sprawach dotyczących przyszłości tego zawodu. Pragniemy, aby OZZFS stało się wkrótce organizacją w sposób aktywny reprezentującą nasze środowisko zawodowe i mogło efektywnie pracować na rzecz budowania silnej pozycji Farmaceutów Szpitalnych w systemie opieki zdrowotnej. Jesteśmy młodą organizacją, która dopiero rozpoczęła budowanie swojej struktury. Liczymy na owocną współpracę z każdą dotychczasową organizacją zrzeszającą farmaceutów szpitalnych. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu i budowaniu wzajemnego dialogu uda nam się szybko dołączyć do już istniejących działań wspierających budowanie lepszej przyszłości Farmaceutów w polskich szpitalach.

http://www.ozzfs.pl/

Z wyrazami szacunku,

mgr farm. Piotr Steciwko

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku

Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych