Preparat Arechin dopuszczony do wspomagającego leczenia w zakażeniach koronawirusami

 

Informacja w sprawie druków informacyjnych do produktu

Arechin (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki

 

Dnia 13 marca 2020 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję  w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Arechin (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego:

„Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2” oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A.

Poniżej udostępniamy w pliku PDF druki informacyjne do produktu Arechin: ulotkę dla pacjenta i charakterystykę produktu leczniczego.

arechin

Aktualne druki informacyjne są również zamieszczone w Rejestrze Produktów Leczniczych na platformie CSIOZ.

https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=735

Arechin ulotka :

https://dlafarmacji.pl/wp-content/uploads/2020/03/arechin.pdf