Recepta farmaceutyczna

Recepta farmaceutyczna

Magistrze pamiętaj, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 możemy wystawiać dla pacjentów recepty farmaceutyczne.

Obecnie mamy do czynienia z utrudnionym dostępem do lekarzy, przychodni i niektórych szpitali. Część przychodni lekarskich zawiesiła swoją działalność, wiele skróciło godziny pracy, wiele gabinetów lekarskich jest nieczynnych.

W przypadku gdy pacjentowi brakuje leków, możemy mieć do czynienia z zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta. Przepisy umożliwiają magistrowi farmacji wystawienie recepty farmaceutycznej. Recepta farmaceutyczna jest wystawiana w postaci elektronicznej lub papierowej, można wydać jedno najmniejsze opakowanie leku Rp lub Rpz. Realizacja z odpłatnością 100%. Musimy wpisać przyczynę wydania czyli np. zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Recepta farmaceutyczna podlega ewidencjonowaniu. Wystawia ją wyłącznie magister farmacji posiadający PWZ.

Zespół Dlafarmacji.pl