Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw (poz.2301/2019) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

proszę pobrać>>>