Śmieciowe obowiązki aptek – opłaty za reklamówki

W dniu 1- go września 2019 r. wchodzi w życie, uchwalona 4-go lipca 2019 r. nowelizacja Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888

Nakłada ona  obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od torebek foliowych o grubości od 15 do 50 mikrometrów (stan obecny) oraz o grubości powyżej 50 mikrometrów.

Reasumując od 1-go września 2019 r. wszystkie torebki foliowe o grubości powyżej 15 mikrometrów podlegać będą opłacie recyklingowej.

Od września konieczne będzie prowadzenie ewidencji zakupionych i wydanych toreb foliowych podlegających opłacie recyklingowej.
Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną działalność będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji dla każdej z nich.

Raz w roku do 15-go marca roku następnego składać będziemy sprawozdanie, do właściwego Urzędu marszałkowskiego, o zakupionych i wydanych torbach foliowych.

Od stycznia 2020 r. rozliczać będziemy się z pobierania opłat kwartalnie, a nie jak dotychczas raz w roku.

Do 31-go grudnia 2019 r. należy złożyć wniosek o rejestrację w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Zespół Dlafarmacji.pl