VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy w Warszawie

W dniach 24-26 stycznia 2020 obradował w Warszawie VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

W Warszawie spotkało się 371 delegatów reprezentujących 20 Okręgowych Izb Aptekarskich, którzy wybrali władze samorządu aptekarskiego na kolejną, 4-letnią kadencję. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Małgorzata Kidawa – Błońska, Gabriela Morawska – Stanecka, Tomasz Latos, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Bartosik, Monika Wielichowska, Marcelina Zawisza, Konstanty Radziwiłł, Maciej Miłkowski i Janusz Cieszyński.

Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej wybrano po skutecznym zgłoszeniu jednego kandydata – Pani mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.

Próbowano zgłosić kandydaturę mgr farm. Piotra Bohatera na prezesa NRA. Prezes naczelnej rady aptekarskiej wybierany jest spośród delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy. Pan mgr farm. Piotr Bohater nie był delegatem na KZA, zatem nie mógł kandydować. Niedoszły kandydat nie chciał się pogodzić z porażką, padło z jego ust wiele przykrych uwag, między innymi o zmierzaniu w kierunku Białorusi. Prowadząca zjazd krajowy Przewodnicząca zjazdu słusznie stwierdziła że Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej wybieramy spośród delegatów zjazdu, podobnie jak marszałka sejmu posłowie wybierają spośród posłów.

Na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w ramach reelekcji została wybrana mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska uzyskując poparcie 79,9% Delegatów KZA tj. 267 głosów za.

Delegaci VIII KZA wybrali następujące organy :

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego – Anna Włodarczyk

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Dominik Lakota

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Kondracki

Ponadto Naczelna Rada Aptekarska wybrała prezydium rady i osoby funkcyjne :
Wiceprezesi: Marek Tomków, Michał Byliniak, Małgorzata Pietrzak
Skarbnik NRA – Marian Witkowski
Sekretarz NRA – Lucyna Samborska

Członkami Naczelnej Rady Aptekarskiej zostali : Elżbieta Piotrowska – Rutkowska – Prezes NRA, Tomasz Baj (Lublin), Tomasz Barszcz (Lublin), Magdalena Baścik (Bielsko – Biała), Marcin Bochniarz (Rzeszów), Piotr Brukiewicz ( Katowice), Michał Byliniak (Warszawa), Wojciech Chmielak (Szczecin), Piotr Chwiałkowski ( Bydgoszcz), Jacek Ciaciura (Wrocław), Jakub Dorociak (Warszawa), Kamil Furtak (Wrocław), Robert Gocał (Kielce), Alina Górecka (Poznań), Roman Grzechnik (Olsztyn), Barbara Jękot (Kraków), Piotr Kaczmarczyk (Katowice), Katarzyna Kandziora – Kuna (Katowice), Mikołaj Konstanty (Katowice), Justyna Korzelska (Koszalin), Izabela Kromkowska (Łodź), Katarzyna Kulińska (Bydgoszcz), Janina Mańko (Gdańsk), Jarosław Mateuszuk (Białystok), Piotr Migas (Gdańsk), Przemysław Orlikowski (Częstochowa), Dorota Pastok – Chomicka (Koszalin), Joanna Piątkowska – Kowalik (Kraków), Małgorzata Pietrzak (Bydgoszcz), Michał Pietrzykowski (Gdańsk), Mariusz Politowicz (Kalisz), Andrzej Prygiel (Opole), Marcin Repelewicz (Wrocław), Elżbieta Rząsa – Duran (Kraków), Lucyna Samborska (Rzeszów), Tomasz Sawicki (Białystok), Krzysztof Słomiak (Łódź), Magdalena Stankiewicz (Olsztyn), Ewa Steckiewicz – Bartnicka (Warszawa), Paweł Stelmach (Łódź), Wojciech Szkopański (Warszawa), Marek Tomków (Opole), Jarosław Tuzikiewicz (Kalisz), Daria Wielogórska – Rutka (Zielona Góra), Marcin Wiśniewski (Warszawa), Marian Witkowski (Warszawa), Anna Żuk (Szczecin)

Zjazd przebiegał w dobrej atmosferze, był bardzo dobrze zorganizowany. Gratulujemy szanownym koleżankom i kolegom udanego zjazdu a wybranym gratulujemy sukcesu.

Zespół Dlafarmacji.pl

mgr farm. Marek Sierpiński