Ważne zmiany dotyczące wystawiania i realizacji recept

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590 ) wprowadza szereg zmian z których niektóre weszły w życie już 7-go września br.
Nowelizacja dotyczy trybu wystawiania i realizacji e-recept.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1. Termin realizacji e-recepty wynosi obecnie 365 dni z wyjątkiem recept na antybiotyki ( termin – 7 dni ), recept na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 (termin – 30 dni ).

2. Maksymalnie można przepisać na e-recepcie ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego:

– lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo ilość niezbędną do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania,

– pielęgniarka i położna może przepisać na e-recepcie dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość  niezbędną do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, z zastrzeżeniem ze produkty lecznicze antykoncepcyjne przepisywane są wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

3. Realizacja e- recepty
jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną  do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania – przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie, Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia portal chodzi o jedno najmniejsze zarejestrowane opakowanie dopuszczone do obrotu, nie zaś to z listy leków refundowanych. Jest to jak się wydaje sprzeczne z dotychczasową praktyką. Kluczowe do wykonania powyższych obliczeń jest wpisanie na recepcie prawidłowego dawkowania. Bez niego postępujemy wg. dotychczas obowiązujących zasad.
Nowelizacja nie precyzuje kiedy pacjent może otrzymać kolejna „transzę” na następne 180 dni. Wydaje się że może to nastąpić przed upływem 180 dni. Tak wynika z ww. wstępnych wyjaśnień Ministerstwa Zdrowia.

4. Ile leku wydać pacjentowi?
po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

Źródło : OIA Warszawa, OIA Wrocław