Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019.

Podczas 67. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lipca 2018 roku posłowie przyjęli znowelizowany projekt ustawy, która teraz trafi pod obrady Senatu.

Zgodnie z przyjętymi zmianami nastąpi przesunięcie terminu raportowania danych o lekach do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi na 1 kwietnia 2019 roku. Dotychczasowe przepisy mówiły o 1 października 2018 roku.
Znowelizowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia m.in. pozwoli na zapisy do lekarza przez internet, wydawanie drogą elektroniczną zgody na zabiegi i realizację e-recept w sprzedaży wysyłkowej przez osoby o znacznej niepełnosprawności.
Uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Dzięki nim pacjent lub jego przedstawiciel będzie miał dostęp do informacji o receptach refundowanych, udzielonych świadczeniach, w tym wysokości pieniędzy publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie, o listach oczekujących na świadczenie, skierowaniach, zleceniach na wyroby medyczne. Pacjent będzie mógł także złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do dostępu do jego dokumentacji medycznej.

Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Będą mogły to robić podobnie jak lekarze za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W głosowaniu Sejm przyjął poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, która mówi m.in., że minister zdrowia określi w rozporządzeniu wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych. (ks/pap)

żródło:Wolters Kluwer

Źródło : dia.com.pl