Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia dotyczące praktyki aptekarskiej związanej z realizacją e-recept

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w internetowym serwisie informacyjnym, w zakładce Aktualności dwa wyjaśnienia dotyczące praktyki aptekarskiej związanej z realizacją e-recept.

Poniżej załączam aktywne tytuły tych wyjaśnień:

 

Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie

 

Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty – (dotyczy pomniejszania ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty).

Źródło : OIA Łódź