Wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności ustalony na dzień 15 lipca 2018 r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 13.07.2018 r. (poz.58) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst obwieszczenia >dziennikmz.gov.pl

Źródło : http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/58/