Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Dodatkowo w dniach 18 – 24 listopada 2023 roku obchodzimy również Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.

Głównym celem EDWA jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.
Dlaczego oporność drobnoustrojów na antybiotyki wzrasta?
Nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, zwierząt i roślin.
Brak dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higieny zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
COVID-19 – Nadużywanie antybiotyków podczas pandemii COVID-19 może prowadzić do przyspieszenia pojawiania się i rozprzestrzeniania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Unikatową cechą antybiotyków jest to, że nie stosujemy ich, by działały na organizm pacjenta, lecz na komórki bakteryjne. Poza tym antybiotyki – jak wszystkie inne leki – charakteryzują się niepowtarzalnymi właściwościami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi.

Antybiogram jako narzędzie. Kliniczna skuteczność antybiotyków zależy od aktywności względem mikroorganizmu wywołującego infekcję. Z pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, jaki antybiotyk może być użyty w terapii przychodzi antybiogram. Jednak nie mówi on wprost, jaki lek można użyć. Jest jednak świetnym narzędziem za pomocą którego można to wywnioskować.