Jednolity tekst ustawy Prawo Farmaceutyczne

W Dzienniku Ustaw (poz. 974/2021) opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

UPF-D2021000097401

 

Zespół Dlafarmacji.pl