Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje podwyższenie kary za świadome zakażanie innej osoby.

Chodzi o zmianę art. 161 Kodeksu karnego. Jak donosi portal polsatnews.pl, resort sprawiedliwości chce zrównania zagrożenia za czyn polegający na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu. Nowa treść przepisu miałaby brzmieć następująco: „Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV lub dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie tym wirusem lub chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Ponadto, jeżeli sprawca naraża na zarażenie wiele osób, podlegałby karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Obecnie za bezpośrednie narażanie innej osoby na zakażenie chorobą weneryczną lub zakaźną grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: https://www.rp.pl/prawo-karne/art18936681-resort-ziobry-8-lat-wiezienia-za-zakazenie-koronawirusem