Naczelna Izba Aptekarska nawiązuje współpracę z uczelnią Collegium Humanum

Naczelna Izba Aptekarska nawiązuje współpracę z uczelnią Collegium Humanum

W dniu 6 sierpnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h. c. podpisał porozumienie o współpracy partnerskiej z Naczelną Izbą Aptekarską reprezentowaną przez Prezes – Panią mgr farm. Elżbietę Piotrowską – Rutkowską.

Na mocy podpisanego porozumienia, Naczelna Izba Aptekarska objęła patronem merytorycznym studia podyplomowe w Collegium Humanum na kierunkach związanych ze zdrowiem: 

https://mbamed.humanum.pl/?_ga=2.33649833.90106796.1629099623-1943498449.1628152649&_gac=1.242861750.1629125010.EAIaIQobChMIuLH3yeO18gIVmeR3Ch01rwPnEAAYAiAAEgKUYfD_BwE 

https://mbk.humanum.pl/?_ga=2.33649833.90106796.1629099623-1943498449.1628152649&_gac=1.242861750.1629125010.EAIaIQobChMIuLH3yeO18gIVmeR3Ch01rwPnEAAYAiAAEgKUYfD_BwE 

  • Executive Master of Business Administration (MBAPharm.) – Pharmaceutical Management

https://humanum.pl/podyplomowe/master-of-business-administration-mba-pharmaceutical-management/ 

https://humanum.pl/podyplomowe/doctor-of-public-health-dph/ 

https://humanum.pl/podyplomowe/doctor-of-business-administration-dba-zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia/ 

https://humanum.pl/podyplomowe/doctor-of-business-administration-dba-badania-kliniczne/ 

https://humanum.pl/podyplomowe/master-of-health-mph-zdrowie-publiczne/ 

Collegium Humanum utworzyło pierwsze i jedyne prestiżowe studia podyplomowe dla branży farmaceutycznej Master of Business Administration (MBAPharm.) – Pharmaceutical Management. Rekrutacja na nowy rok akademicki trwa do 12 września br. 

Podpisane porozumienie obejmuje też współpracę na płaszczyznach takich jak m.in. prowadzenie wspólnych projektów badawczych, koordynację badań naukowych, organizację szkoleń, kursów, debat, sympozjów oraz konferencji naukowych, wymianę informacji naukowo-technicznych czy doświadczeń w metodyce nauczania.