Obowiązek raportowania danych dotyczących braku dostępności produktów leczniczych. Pismo GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Piotrowski zwrócił się do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej z prośbą o „przypomnienie podmiotom zobowiązanym do przesyłania powyższych danych o ich ważności dla Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Ministerstwa Zdrowia”.

Skan poniżej :

GIFzsmopl

Zespół Dlafarmacji.pl

Źródło : https://www.nia.org.pl/2020/06/25/obowiazek-raportowania-danych-dotyczacych-braku-dostepnosci-produktow-leczniczych-pismo-gif/