Opublikowano listę antywywozową tj. wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności ustalony na dzień 1 maja 2022 roku

 

aktc