Prezydent RP podpisał ustawę przyznającą farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególną ochronę prawną

21 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. Ustawa ta przyznaje farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególną ochronę prawną w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznych.

Wszelkie formy napaści fizycznej i groźby skierowane pod ich adresem będą zatem ścigane z urzędu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

D2022000134401