Przesunięcie terminu składania wniosków o przystąpienie do PESF

W komunikacie opublikowanym na stronie Ministrstwa Zdrowia poinformowano, że “Minister Zdrowia wydłuża do dnia 14 sierpnia 2020 r. termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), który ma odbyć się wsesji jesiennej 2020 r.

Ponadto (…) ze względu na obecnie panujący stan epidemii oraz fakt, iż termin PESF w sesji wiosennej 2020 r. jest przewidziany po upływie terminu składania zgłoszeń na egzamin w sesji jesiennej 2020 r., wnioski farmaceutów przystępujących do PESF w sesji wiosennej 2020 r., którzy złożą również wnioski oprzystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r., a zdadzą PESF w sesji wiosennej 2020 r., zostaną potraktowane jako wnioski niezłożone w zakresie zdanych części PESF“.

Komunikat-pesf

Źródło : https://www.nia.org.pl/2020/07/30/przesuniecie-terminu-skladania-wnioskow-o-przystapienie-do-pesf/