Rząd ustali maksymalne marże przy sprzedaży maseczek – jest projekt

Do szybkich konsultacji skierowano przepisy, którymi rząd chce ustalić ceny maksymalne maseczek. Poinformowali o tym Pracodawcy RP. Chodzi o regulacje cen w sprzedaży maseczek nie będących wyrobami medycznymi.

Przypomnijmy, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu np. maseczek lub masek podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Wyjątek stanowią np. lasy.

Jak tłumaczy rząd: “Mając powyższe na uwadze zasadnym jest określenie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych dla tych produktów w celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, polegającymi na zawyżaniu ceny sprzedaży tych produktów w stosunku do cen sprzed okresu epidemii. Oznacza to, że przedsiębiorstwa (dystrybutorzy, pośrednicy sprzedawcy) w swojej działalności będą musieli uwzględnić ograniczenie cenowe wynikające  z maksymalnej marży na te wyroby. Celem tego działania jest ochrona obywateli przed nieproporcjonalnym wzrostem cen na wyrób wykorzystywany w okresie obowiązywania przepisów nakładających obowiązek zakrywania ust i nosa  i zapewnienie stabilności cen tych wyrobów na rynku polskim w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2″.

Niektóre z państw też mają takie przepisy

W związku z pandemią koronawirusa, Słowenia ustanowiła maksymalne ceny dla sprzętu bezpieczeństwa, sprzętu ochronnego i innego sprzętu medycznego. 

Francja wprowadziła maksymalne ceny hurtowe i detaliczne na żele wodno-alkoholowe do higieny ciała.

Jakie marże w Polsce?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek przewiduje, że będą ustalone odgórnie maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży maseczek ochronnych będących środkami ochrony indywidualnej (definicja z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej) oraz maseczek nie będących środkami ochrony indywidualnej służących do osłaniania nosa i ust. Przepisy nie dotyczą wyrobów medycznych.

Źródło : http://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/rzad-ustali-maksymalne-marze-przy-sprzedazy-maseczek-jest-projekt