STANOWCZY SPRZECIW NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ WOBEC PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH SZCZEPIEŃ W APTEKACH

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczącymi wymogów lokalowych jakie musi spełnić apteka w której realizowane są szczepienia, Naczelna Rada Aptekarska w piśmie skierowanym do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, stanowczo sprzeciwia się proponowanym zmianom.

P-328-2021-MZ-Min.M.Milkowski-uwagi-ws.-projektow-rozporz.-ws.lokalu-apteki-i-wykazu-pomieszczen

 

Źródło: https://www.nia.org.pl/2021/12/07/stanowczy-sprzeciw-naczelnej-rady-aptekarskiej-wobec-projektow-rozporzadzen-dotyczacych-szczepien-w-aptekach/