Ustawa o zawodzie farmaceuty – tekst jednolity

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw (poz. 1873/2022) opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Treść ustawy zamieszczamy poniżej.

D2022000187301uozf