Uwaga na sfałszowany suplement diety z sildenafilem

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Obecność syldenafilu w produkcie pn. „Total Men” suplement diety.

Zagrożenie:

W próbce produktu badanego na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdzono obecność syldenafilu. Substancja ta nie może występować w żywności, w tym
w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – „Total Men” suplement diety 5 tabletek

Wyprodukowano dla – Gertix International, England, Nimrod Ave 110, Stafford ST16 3WU

Data minimalnej trwałości 2022-03

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Władze Wielkiej Brytanii poinformowały, że firma Gertix International nie jest zarejestrowana przez MHRA (Medicines and Healthcare Regulatory Authority – Urząd Regulacji Leków i Opieki Zdrowotnej), a podany na opakowaniu produktu adres nie istnieje. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, że produkt został nielegalnie wprowadzony do obrotu w Polsce i jest niezgodny z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania w celu identyfikacji wszystkich podmiotów wprowadzających do obrotu kwestionowany produkt i wycofania go ze sprzedaży.

Zalecenia dla konsumentów:

W związku z podejrzeniem, że produkt został nielegalnie wprowadzony do obrotu w Polsce i może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów nie należy spożywać żadnej partii tego produktu.

Źródło : https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-obecnosc-syldenafilu-w-produkcie-pn-total-men-suplement-diety