Zasady wystawiania i realizacji recept refundowanych dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wystawiania i realizacji recept dla pacjentów posiadających dodatkowe uprawnienie ZK przyjęło stanowisko, iż zaznaczenie przez osobę wystawiającą receptę odpłatności „100%” lub „X” świadczy o stosowaniu leku poza wskazaniami refundacyjnymi, a to zgodnie z obowiązującymi przepisami nie upoważnia apteki do realizacji recepty ze zniżką.

W przypadku recept na których osoba wystawiająca receptę nie wpisze odpłatności lub wpisze odpłatność zniżkową w aptece, recepta realizowana jest z uwzględnieniem uprawnienia dodatkowego ZK.

Uprawnienie dodatkowe ZK osoba realizująca receptę może uzupełnić na podstawie okazanych dokumentów.

MZZHDK

Tekst źródłowy

Zespół Dlafarmacji.pl