Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano – pod poz. 154 – obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia aptek.

D2024000015401