Będą szczepienia w aptekach ogólnodostępnych – Prezydent podpisał Ustawę

W dniu 28 maja 2021 Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zmienione zostają zapisy ustawy z dnia 6 września 2021 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawa wprowadza możliwość prowadzenie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, w aptekach ogólnodostępnych;

Ustawa wprowadza możliwość szczepień w aptekach ogólnodostępnych, szczepienia będą mogli wykonywać magistrzy farmacji, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie z wykonywania szczepień. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że ustawa nie ogranicza wykonywania szczepień jedynie przeciw Covid-19.

Zespół Dlafarmacji.pl

Źródło: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,69,maj-2021-r.html