CMKP przedstawiło kolejne programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2023 r, zostały zatwierdzone programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, o których mowa a art. 75 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Kurs kwalifikacyjny, realizowany jest w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Celem kursów jest uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kursy kwalifikacyjne prowadzą jednostki szkolące oraz CMKP.

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/Program-kursu-kwalifikacyjnego-dla-farmaceutow-Covid19-1.pdf

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/Program-kursu-kwalifikacyjnego-dla-farmaceutow-grypa-3.pdf

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/Program-kursu-kwalifikacyjnego-dla-farmaceutow-badania-diagnostyczne-2.pdf

Źródło: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-kursow-kwalifikacyjnych-dla-farmaceutow