Historia dzieje się na naszych oczach: farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia

Minister zdrowia podpisał już rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Kiedy farmaceuci będą mogli mogli szczepić?

Rozporządzenie przewiduje możliwość przeszkolenia chętnych do wykonywania szczepień fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, w oparciu o nieodpłatne kursy składające się z części teoretycznej i praktycznej. Za opracowanie programu kursu jest odpowiedzialne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Rolę uczelni certyfikujących będzie spełniało CMKP oraz każda uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim, jeżeli podmioty te posiadają centrum symulacji medycznej.

Szkolenia w marcu

– Nadanie uprawnień do szczepienia przeciwko COVID-19 osobom przeszkolonym umożliwi zatrudnienie w populacyjnych punktach szczepień i zwiększy zaplecze pracowników ochrony zdrowia dostępnych do udzielania świadczenia na okoliczność zabezpieczania procedury szczepienia przeciwko COVID-19. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na marzec 2021 roku – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.
Dokument określa grupę interesariuszy na ponad 116 tysięcy osób, z czego dokładnie 35 199 stanowią farmaceuci (dane Centralnego Rejestru Farmaceutów – stan na 27.01.2021 r.). Wycena kursu uprawniającego do uzyskania certyfikatu ze szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 1 tys. zł. W tym roku przeszkolonych ma zostać 50 tys. osób.

Jaka stawka?

Kwestią, która wymaga jeszcze określenia, jest wycena świadczeń wykonywanych przez farmaceutów. Stawki wynagrodzenia za udział w Narodowym Programie Szczepień ustala Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W przygotowanej w grudniu 2020 roku “Analizie kosztów i wycena świadczenia polegającego na szczepieniu przeciw Sars-Cov-2” czytamy:
W bazie danych finansowo-księgowych AOTMiT zidentyfikowano dane  o wynagrodzeniach grup personelu, który potencjalnie zostanie włączony w prowadzenie szczepień. Nie odnaleziono wynagrodzeń dla farmaceutów.
Wiadomo, że w ogólnych szacunkach Agencja wyceniła wykonanie szczepienia przez zespół szczepienny na nieco ponad 61 zł (w tej sumie zawarte są jednak także koszty infrastruktury i kosztów zmiennych).
Co na temat wynagrodzeń farmaceutów mówi obecnie Ministerstwo Zdrowia? – Warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenia, podlegają pod kierownika danej placówki/podmiotu, który decyduje o zatrudnieniu personelu – odpowiedział nam resort.
Źródło : https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/293
https://aptekarski.com/128191-kolejny-krok-w-kierunku-wykonywania-szczepien-przez-farmaceutow-jest-rozporzadzenie