Komunikat centrali NFZ w sprawie szczepień wykonywanych w aptekach

Szczepienia w aptekach. Komunikat o zawieraniu umów i rozliczaniu szczepień z NFZ.

Od 1 listopada 2023 r. wejdą w życie przepisy [1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

Od kiedy można składać wnioski o zawarcie umów na szczepienia z NFZ?

Od 2 listopada 2023 r. zapraszamy do składania wniosków do oddziałów wojewódzkich NFZ, właściwych ze względu na siedzibę apteki, na podstawie których będziemy podpisywali umowy na wykonanie i finansowanie szczepień w aptekach.

Co warto zrobić przed podpisaniem umowy? Zalecenia dla aptek:

Prosimy, aby podmiot prowadzący aptekę:

  • wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki
  • uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w Aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do oddziału wojewódzkiego NFZ
  • podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece
  • gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.

Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach. Gdzie ich szukać?

Szczegółowe informacje, które ułatwią prawidłową i sprawną realizację umowy, można znaleźć w:

  • zarządzeniu Prezesa NFZotwiera się w nowej karcie w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece
  • ogłoszeniu o naborze publikowanym na stronach internetowych wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ
  • dokumentacji użytkownika/dokumentacji procesowej systemu informatycznego NFZ przygotowanej dla świadczeniodawców (aptek ogólnodostępnych)
  • instrukcji do procesu sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień, która zostanie opublikowana dodatkowo, jako komunikat na stronie internetowej NFZ.

[1] Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938).

Wyjaśniamy: Pomimo iż umowy mogą obowiązywać już od 1 listopada, to do czasu fizycznego(!) podpisania ich przez aptekę, nie może ona wykonywać świadczeń refundowanych.