Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ordynowania i wydawania produktu leczniczego Viregyt K

Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z obwieszczeniem z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 94) od 10 grudnia 2021 r. obowiązuje ścisła reglamentacja produktu leczniczego Viregyt K, amantadini hydrochloridum, kapsułki po 100 mg, op. a 50 kaps., kod GTIN: 05909990320912. W związku z powyższym od dnia 10 grudnia 2021 r. powyższy produkt leczniczy może być ordynowany i wydawany w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym tylko w ściśle określonych jednostkach chorobowych, wyszczególnionych w przedmiotowym obwieszczeniu tj. we wskazaniach objętych refundacją:

  • Choroba i zespół Parkinsona
  • Dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie.

Jednocześnie ograniczona została ilość w wydawaniu na jednego pacjenta (nr PESEL) w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego do 3 opakowań na 30 dni.

Produkt leczniczy Viregyt-K może być ordynowany i wydawany wyłącznie z odpłatnością refundacyjną 30%, zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wprowadzone rozwiązanie zostało spowodowane gwałtownym wzrostem sprzedaży leku w aptekach ogólnodostępnych.

Minister Zdrowia podkreśla, iż nałożone ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu z apteki produktu leczniczego Viregyt-K dotyczą tylko produktu objętego refundacją, tj. identyfikowanego kodem GTIN: 05909990320912. Powyższe działania mają na celu zapewnienie dostępności leku dla pacjentów przyjmujących produkt w chorobach przewlekłych, określonych wskazaniami refundacyjnymi.

Produkty wprowadzone do obrotu w opakowaniach obcojęzycznych oraz inne, znajdujące się w obrocie produkty zawierające amantadynę, mogą być ordynowane przez lekarza we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych oraz poza tymi wskazaniami, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i mogą być wydawane z apteki bez ograniczeń wynikających z powyższego obwieszczenia.

Jednocześnie przedmiotowe obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 74). Powyższe oznacza, że wskazane ograniczania w zakresie ilości wydawanych w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym szczepionek przeciwko grypie tracą moc obowiązywania z chwilą wejścia w życie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 94).

Źródło: Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ordynowania i wydawania produktu leczniczego Viregyt K – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)