Opublikowano rozporządzenie MZ w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw (poz.950/2022) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

– „§ 3. 1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2005 r. poz. 1034 i 1130) zachowują ważność„.

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na tradycyjną „książeczkową” nieco archaiczną formę prawa wykonywania zawodu. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z związane z prawnym ograniczeniem możliwości przemieszczania się – lepszym rozwiązaniem byłoby prawo wykonywania zawodu wielkości dowodu osobistego lub prawa jazdy z dodatkowym czipem lub kartą magnetyczną umożliwiającą odczyt dodatkowych informacji z dokumentu (np. posiadane specjalizacje, aktualne miejsce zatrudnienia, przynależność do okręgowej izby aptekarskiej, składki). Dodatkowo taki PWZ z czipem mógłby w przyszłości służyć farmaceutom do logowania się w aptece do systemu, co ukróciłoby ewentualne nadużycia związane z brakiem magistra farmacji w aptece podczas jej godzin czynności.

Treść rozporządzenia poniżej.

D2022000095001

 

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000095001.pdf